Fiskalni štampači


Fiskalni štampač je štampač sa fiskalnom memorijom. Termalni štampači se uglavnom koriste jer ne zahtevaju kertridž sa mastilom, imaju visoku brzinu štampanja i nizak nivo buke. Često ima ugrađen rezač za odvajanje štampanih računa od gotovine. Pogledajte našu ponudu fiskalnih štampaća i izaberite onaj koji je najpogodniji za vaše potrebe.

Fiskalna memorija sadrži sve neophodne informacije koje će biti predstavljene poreskim organima. Zaštićena elektronska traka za proveru je značajna komponenta fiskalne memorije koja se ne može falsifikovati, ponovo štampati ili nekako promeniti u kontrastu sa konvencionalnom trakom za proveru papira. Neki fiskalni štampači bez zaštićenih elektronskih traka za proveru još uvek koriste, ali danas postaju manje popularni.

Fiskalni štampač i njegova primena


Fiskalni štampač je jedinstveni uređaj koji čini računovodstvo kontrole gotovog novca primenljivijim i poboljšava njegov kvalitet.

Najčešća aplikacija je izrada POS-terminala zasnovanih na ličnim računarima sa monitorom, fiskalnim štampačem i povezanim barkodnim skenerom. Ovaj sistem je mnogo pogodniji od klasičnih kasa za blagajnike i kupce. Blagajnik može da dobije punu i najnoviju informaciju o robi i cenama dok mu kupac dobije potvrdu koja pokazuje ne samo plaćenu sume, već i opis roba, njihovu težinu i količinu.

.
Copyright © 2018 Janković Fiskal. All rights reserved.
Izrada sajta i SEO by WBS